Patancali’nin Tanımı

Aṣṭāṅga: Aṣṭau (sekiz) aṅga (uzuv, kol), Ṛṣi Patancali’nin Yoga-Sūtra’da açıkladığı, yoganın sekiz temel felsefi prensibi.

1- Yama (öz denetim, etik düşünce, davranışlar):

 

Ahiṁsā: Şiddetsizlik
Satya: Doğruluk
Asteya: Çalmamak
Brahmaçarya: Bekârlık veya cinsel enerjinin gelişigüzel kullanımından kaçınmak
Aparigraha: Tutmamak, biriktirmemek

 

2- Niyama (içsel güç ve iç görüyü arttırmak üzere yapılması gerekenler)

 

Şauça: Temizlik, saflık
Santoṣa: Koşullardan bağımsız hoşnutluk ve kabul
Tapas: Öz disiplin, tasarruf
Svādhyāya: Kutsal metinleri okumak, farkındalık geliştirmek ve söylemek
Īşvara-praṇidhāna: Beklenti içinde olmaksızın Tanrı’ya (kendinden büyük güce) teslimiyet

 

3- Āsana: Oturuş, duruş (bedensel uygulamalar)

 

4- Prānāyama: Hava yolu ile prānāyı bedene sokup genişletmek, yaymak. Prānā: Yaşam gücü (can) enerjisi, Ayama: Uzatmak, genişletmek

 

5- Pratyāhāra: duyulardan geri çekilmek

 

6- Dhārana: Odaklanmak, konsantre olmak

 

7- Dhyāna: Meditasyon (Pattabhi Cois’e göre meditasyon bir teknik değil, bir süreçtir)

 

8- Samādhi: Üst düzey medite hâl (Pattabhi Cois: “Do your practice, all is coming”)

Aştanga Yoga’ya ilk adımınızı bizimle atın…