Yararlı Bilgiler

Menstrüasyon

 

Kadınlar menstürasyon sırasında fiziksel ve zihinsel olarak bir takım değişiklikler deneyimlerler. Bu süreçte yoğun āsana pratiği, diğer aşırı fiziksel veya zihinsel pratikler yapmaksızın menstürasyonun özgürce akmasına izin verilmelidir. Mentürasyonun ilk üç gününde dinlenilmesi önerilir.

Gebelik

 

Yogik bir yaşam tarzı, hamilelik, doğum ve doğum sonrası her aşamada, hem anne hem de bebeği destekler.

 

Bir süredir aṣṭāṅga yoga pratiği yapan pratisyen, gebe kaldığında, eğitmen ile görüşerek gebelik sürecinde bireysel pratiği hakkında bilgi almalıdır. Pratik, gebelik ilerlemeye başladıkça, kişinin durumuna uygun hale getirilecektir. Kişi gebe kaldığında daha önce aṣṭāṅga yoga pratiği yapmamışsa, gebelik sürecinde aṣṭāṅga yogaya başlamaması önerilir.

Beslenme

 

Sağlıklı, besleyici, vejetaryen yemek yemek yoganın gerekliliklerindendir. Yemeğimizin kalitesi bedenimizin besinleri emme becerisini doğrudan etkiler. Eğer mümkünse ekolojik olarak yetiştirilmiş, biyodinamik veya organik yiyecekler tavsiye edilir. Yetiştirilen yiyeceklere nasıl davranıldığına ve onların nasıl paketlendiğini ve taşındığını göz önünde bulundurun, bunlar her yönüyle yiyeceğin enerjisini etkiler.

 

 

Yoga pratiği sizi daha hassas ve yediğimiz yiyecekle genel olarak iyi hissetme hali arasındaki ilişkiyi anlayabilir kılar. Küçük adımlar atarak başlayın, aynı āsana(poz) gelişimimiz gibi. Aynı diyet herkeste işe yaramaz ve diyetinizde ani ve radikal değişiklikler yaparsanız, bu bedeninizde çok fazla gerilime sebep olabilir. Diğer yandan, diyet değişikliğinizi yavaşça ve bilinçlice yaparsanız, bedeniniz ve zihniniz ağır, sağlıksız, düşük kalite yiyeceklerde ve hatta sigarada, alkolde ve uyuşturucuda bulunan toksinleri bırakmak için doğal bir dürtü hissedecektir. Zamanla farkedeceksiniz ki, bedeniniz düzenli pratik ve basit bir yogik hayat sürmekten gelen satvik(saf, temiz) hisleri korumak için eforsuzca daha hafif yiyeceklere dönecek ve zihniniz daha sağlıklı yaşam tarzı seçimleri yapacaktır.

Prāna: evrensel ruh; saf enerji; kozmik enerji; nefeslenmek

 

Nāḍī: enerji kanalı; boş tüp
Ṣusumnā nādī, īdā nādī, pīṅgalā nādī

 

Vāyu: rüzgâr; prānayla zenginleşmiş hava elementi
Udāna-vāyu, prāna-vayu, samāna-vayu, apāna-vayu, vyaāna-vayu

 

Çakra: halka; daire; disk; titreşen enerji merkezi
Mūlādhāra-çakra, svādhiṣṭhana-çakra, maṇipura-çakra, anahāta-çakra, vişuddha-çakra, ācñā-çakra, sahasrāra-çakra

Guṇa’lar: (Doğada bulunan nitelikler):

 

Sattva: Saf, dengeli, barışçıl, hafif, farkında, temiz, merhametli ve sevgi dolu

Racas: Aktif, agresif, sürekli hareketli ve değişken. Dönüşüm, eski alışkanlıklardan, hastalıklardan, önyargılardan kurtulmak

Tamas: Durgun, karanlık, düşük enerjili, ağır, cehalet. Racas’ın dengelenmesi, yavaşlamak ve onarılmak.

 

Mantra:

 

Mantralar, bizi kendi düşüncelerimizden korumak için hizmet eden ve okuyan kişiyi ruhani olarak dönüştüren kutsal sözcüklerdir. Man (düşünmek), Tra (alet, enstrüman, korunma).

 

Mudrā:

 

Mudrā, genellikle ellerin ve bazen de bedenin (bknz: Yoga Mudra) belli bir şekilde tutulmasıdır. Aṣṭāṅga Yoga’da Padmāsana uygulanırken Cñāna Mudrā (baş ve işaret parmakların uçlarının birleştirilir. Orta, yüzük ve küçük parmak düz tutulur) kullanılır. Cñāna, bilgelik, bilgi manasına gelir.

Sanskṛit

Hindistan’ın ve Yoga geleneğinin antik ve kutsal dilidir. Sanskŗta, mükemmel şekilde oluşturulmuş anlamındadır. Devanāgarī alfabesinde soldan sağa doğru yazılır. Kelime anlamı olarak Deva: Tanrı, Nāgara: şehir, Tanrıların şehrinin yazısı olarak çevrilebilir. Bu sayfalarda gördüğünüz Sanskrit kelimeler, Türkçe okunacak şekilde yazılmıştır.

 

देवनागरी = De-va-nā-ga-rī

Sanskrit Fonetik Alfabesi:

 

Ünlüler (Svarāḥ);

Basit:                                       अ )a), आ) ā), इ )i), ई) ī), उ) u), ऊ) ū), ऋ) ṛ), ॠ) ṝ), ऌ )lṛ), ॡ (lṝ)
Çift:                                         ए) e), ऐ) ai), ओ) o), औ) au), अं) aṃ/aṁ), अः) aḥ)

Ünlü sembolleri:                      ा (ā), ि (i), ी (ī), ु (u), ू (ū), ृ (ṛ), ॄ (ṝ), ॢ (lṛ), ॣ (lṝ)

े) e), ै) ai), ो) o), ौ )au), ं )aṃ/aṁ), ः) aḥ)

Ünsüzler (Vyançanāni);

Gırtlak Sesleri:                         क (ka), ख (kha), ग ,(ga) घ ,(gha) ङ )ṅa)
Damak Sesleri:                         च  ,(ça)छ ,(çha) ज (ca), झ ,(ach) ञ )ña)
Kafa Sesleri:                             ट (ṭa),  ठ (ṭha), ड (ḍa), ढ (ḍha), ण (ṇa)
Diş Sesleri:                                त (ta), थ (tha), द (da), ध (dha), न (na)
Dudak Sesleri:                          प (pa), फ (pha), ब (ba), भ (bha), म (ma)
Yarım Sesler:                            य (ya), र (ra), ल (la), व (va)
Fışıltılı Sesler:                           श (şa), ष (ṣa), स (sa)
Nefes Sesi:                                               ह (ha)

 

Rakamlar:                                ० (0), १ (1), २ (2), ३ (3), ४ (4), ५ (5), ६ (6), ७ (7), ८ (8), ९ (9)

Ashtanga Yoga ya ilk adımınızı bizimle atın…