Açılış ve Kapanış Mantraları

Açılış mantrası:

 


वन्दे गुरूणां चरणारविन्दे
सन्दर्शित स्वात्म सुखाव बोधे ।
निःश्रेयसे जङ्गलिकायमाने
संसार हालाहल मोहशांत्यै ॥

आबाहु पुरुषाकारं
शंखचक्रासि धारिणम् ।
सहस्र शिरसं श्वेतं
प्रणमामि पतञ्जलिम् ॥

Om
Vande gurūṇāṁ caraṇāravinde
Sandarśita svātma sukhāvabodhe
Niḥśreyase jāṅgalikāyamāne
Saṁsāra hālāhala moha śāntyai

Ābāhupuruṣākāraṁ
Śaṅkha cakrāsi dhāriṇaṁ
Sāhasra śirasaṁ śveta
Praṇamāmi Patañjaliṁ
Om

Kelimelerin anlamı:

 

Om – Brahman’ın, Tanrı’nın sesi
Vande – eğilirim; gurūṇāṁ – guruların; caraṇā – ayak; aravinde – nilüfer çiçeği (nden); sandarśita – açığa çıkmış; svātma – kendisi, özü; sukha – mutluluk; avabodhe – aydınlanan, uyanan; niḥśreyase – en iyi (kimse); jāṅgali – orman tıbbı adamı; kāyamāne – form (u) alan (kimse); saṁsāra – yaşam ve ölüm döngüsü; hālāhala – zehir; moha – yanılgı; śāntyai – kaldırmak

Ābāhu – omuzlara kadar; puruṣa – adam;  ākāraṁ – vücut bulmuş, adapte olmuş (kimse); śaṅkha – konç (kabuklu bir deniz hayvanı); cakra- disk; asi – kılıç; dhāriṇaṁ – kuşanmak (silah); sāhasra – bin; śirasaṁ – başlı, kafalı; śveta  beyaz; praṇamāmi – selamlarım, önünde eğilirim; Patañjaliṁ – Patanjali’nin
Om – Brahman’ın, Tanrı’nın sesi

Kapanış mantrası:

 


स्वस्तिप्रजाभ्यः परिपालयंतां
न्यायेन मार्गेण महीं महीशाः ।
गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं
लोकाः समस्ताः सुखिनोभवंतु ॥
ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः

Om
Svastiprajābyaḥ paripālayantām
Nyāyena mārgeṇa mahīṁ mahīṣāḥ
Gobrāhmaṇebhyaḥ śubham astu nityam
Lokāḥ samastāḥ sukhino bhavantu
Om śāntiḥ, śāntiḥ, śāntiḥ

Kelimelerin anlamı:

 

Om – Brahman’ın, Tanrı’nın sesi
Svasti – iyi talih, başarı; prajābyaḥ – halk, ulus, insanlar; paripālayantām – korunmuş, muhafaza edilmiş; nyāyena – doğruluk, yasallık, erdemle; mārgeṇa – yolu takip etmek; mahīṁ – ülke; mahī-īṣāḥ – dünyayı yönetenler; gobrāhmaṇebhyaḥ – inekler ve brahminler (rahip) için; śubham – iyilik; astu – olsun; nityam – her zaman; lokāḥ – dünyalar, mekanlar; samastāḥ – her, her şey; sukhino – mutlu; bhavantu – olsun
Om – Brahman’ın, Tanrı’nın sesi; śāntiḥ – huzur, sakinlik, barış

Ashtanga Yoga ya ilk adımınızı bizimle atın…